3 sierpnia 2020

Zaproszenie do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (ESDW)

Ministerstwo Klimatu zaprasza zainteresowanych uczniów, studentów, naukowców, organizacje pozarządowe oraz samorządy do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (ESDW). Rejestracji proponowanych inicjatyw należy dokonać na europejskiej platformie ESDW: https://esdw.eu/register/.

Projekty mogą być realizowane w trakcie Tygodnia czyli od 18 września do 8 października 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące ESDW znajdują się na stronie: https://esdw.eu/

Załączniki

Plakat
Data: 2020-08-03, rozmiar: 532 KB