26 maja 2020

Zaproszenie do składania wniosków – Programy i innowacje infrastrukturalne dla sportu masowego – EAC/S09/2020

Wnioski mogą składać następujące podmioty (lista nie jest wyczerpująca i podana jest wyłącznie, jako przykład): europejskie lub krajowe federacje sportowe; organizacje nienastawione na zysk (prywatne lub publiczne); organy publiczne (krajowe, regionalne lub lokalne); organizacje międzynarodowe lub europejskie; kluby sportowe. Maksymalna kwota pojedynczej dotacji wynosi 650 000 EUR.

Wypełniony formularz należy złożyć przed dniem 1.07.2020 r. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/grassroots-sport-infrastructure-innovation_en