23 października 2017

Zaproszenie dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w programie „Edukacja o polityce”

Szanowni Państwo,

Ambasada USA i Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) zapraszają nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w programie „Edukacja o polityce”.

 Program „Edukacja o polityce” ma ułatwić młodym ludziom zrozumienie polityki i wyrobienie własnego zdania na istotne kwestie dotyczące życia publicznego. Nauczyciele, biorący udział w programie otrzymają materiały merytoryczne i dydaktyczne, szkolenie wprowadzające i webinaria tematyczne, które przygotują nauczycieli do prowadzenia dyskusji z młodzieżą na tematy poruszające istotne kwestie ze sfery polityki, np.:

  • Czy media publiczne są konieczne w państwie demokratycznym? Jaką rolę mogą i powinny odgrywać?
  • Jakie argumenty przemawiają za wyższymi, a jakie za niższymi podatkami? Jaką rolę państwo powinno odgrywać w gospodarce?
  • W jakim stopniu Polska powinna angażować się na arenie międzynarodowej? Czy Polska powinna dążyć do zbliżenia i zacieśnienia współpracy transatlantyckiej z USA, współpracy w ramach NATO lub UE?

Rejestracja: do 7 listopada 2017r. poprzez ten formularz: https://goo.gl/KtgQMD

 Instrukcja, jak zgłosić się do programu: https://goo.gl/YSZPJV

 Więcej informacji: www.opolityce.ceo.org.pl<http://www.opolityce.ceo.org.pl/>

 Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorki programu p. Anny Samel z CEO anna.samel @ ceo.org.pl  tel. +48 (22) 825 05 50 wew. 210