23 maja 2018

Zapotrzebowanie na podręcznik NIKO 3

dla uczniów klasy III szkoły podstawowej, korzystających z zajęć z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz na brakujące egzemplarze Niko 1 i Niko 2 do klasy I i II


W związku z realizacją zadania, dotyczącego dofinansowania podręczników przeznaczonych dla uczniów deklarujących przynależność do niemieckiej mniejszości narodowej, Kuratorium Oświaty w Katowicach przyjmuje zapotrzebowanie na podręcznik NIKO 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej, Wydawnictwa LektorKlett Sp. z o.o. do kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym, dopuszczony do użytku szkolnego w 2018 r. (nr ewidencyjny w wykazie 776/3/2018), przeznaczony dla uczniów klasy III.

W zapotrzebowaniu należy podać liczbę uczniów klasy III, którzy będą uczyć się w roku szkolnym 2018/19 języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej niemieckiej i liczbę nauczycieli języka mniejszości narodowej niemieckiej.

Możliwe jest także zgłoszenie potrzeby uzupełnienia brakujących egzemplarzy podręcznika Niko 1 dla uczniów klasy I oraz Niko 2 dla uczniów klasy II w roku szkolnym 2018/19 wraz z uzasadnieniem konieczności zwiększenia stanu liczebnego tych tytułów w bibliotece.

Podręczniki przeznaczone są do biblioteki szkolnej, tak, aby mogły z nich korzystać kolejne roczniki uczniów. Wymienione wyżej podręczniki są bezpłatne.

Termin składania zapotrzebowań mija 29 maja 2018 r.

Zapotrzebowanie na podręczniki należy zgłosić w pierwszej kolejności poprzez platformę SOK, a następnie w przypadku pozytywnej odpowiedzi (czyli wskazania zapotrzebowania na podręcznik NIKO1/NIKO2/NIKO3) należy wydrukować odpowiednie załączone tabele, wypełnić, a po podpisaniu i opieczętowaniu przez dyrektora szkoły wysłać pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice. Nie należy przesyłać w formie pisemnej negatywnych odpowiedzi.

W przypadku pytań proszę o kontakt z p. Marzeną Zabiegałą, głównym specjalistą w Zespole Programów Europejskich i Współpracy z Zagranicą – tel. 32/606-30-59.

Załączniki

Załącznik nr 1
Data: 2018-05-23, rozmiar: 13 KB
Zalacznik nr 2
Data: 2018-05-23, rozmiar: 12 KB
Załącznik nr 3
Data: 2018-05-23, rozmiar: 11 KB