5 maja 2020

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego


Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w ramach odmrażania gospodarki, nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania tych placówek. Placówki te będą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Przedszkola muszą także stosować się do wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.