3 czerwca 2019

XXV Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

48 uczniów z województwa śląskiego uczestniczyło obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży. Do udziału w sesji mogły zgłaszać się dwuosobowe zespoły uczniowskie. Zadanie rekrutacyjne polegało na zrealizowaniu projektu, w którym upamiętnione zostały w sposób trwały losy i działalność posła, który co najmniej raz sprawował mandat poselski w latach 1919-1939, i który podczas II wojny światowej działał dla dobra ojczyzny.

– Trudno rozdzielić wojenne losy parlamentarzystów od ich społeczno-politycznej działalności w okresie 20-lecia międzywojennego. W poselskich ławach zasiadała wówczas elita polityczna polski. Byli to ludzie, którzy urodzili się w Polsce pod zaborami. Walczyli o niezależny byt państwowy. Pracowali na rzecz Niepodległej II Rzeczpospolitej. W 1939 r. stanęli do walki w obronie Polski a następnie zostali poddani represją przez niemieckiego i sowieckiego okupanta – powiedział na inaugurację SDiM marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad XXV sesji spotkał się z młodzieżowymi marszałkami: Aleksandrą Bidą, Piotrem Polakowskim i Michałem Warzechą.

Obrady – jako Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży – otworzył przedstawiciel województwa śląskiego uczeń z Mysłowic.

Podczas posiedzenia SDiM młodzi parlamentarzyści obradowali na temat działalności posłów Sejmu II RP oraz ich losach w okresie II wojny światowej i okupacji. Zostały również poruszone aktualne kwestie społeczno-polityczne, kulturalne i gospodarcze Jest to dla młodych parlamentarzystów wyjątkowa okazja do pogłębiania swojej wiedzy o funkcjonowaniu demokracji parlamentarnej oraz impuls do aktywnego uczestniczenia w społeczeństwie obywatelskim, samodzielnego myślenia i budowania własnych opinii o otaczającym świecie. Uczestnicy SDiM mieli za zadanie zapoznać się z biografią wybranego przez siebie posła w celu przybliżenia jego postaw swojemu społeczeństwu lokalnemu.

– Temat tegorocznej sesji jest wyjątkowy. Sejm Dzieci i Młodzieży jest wyjątkowym wyzwaniem, zadaniem, ale też wyjątkową przyjemnością uczestniczenia w tym niezwykłym wydarzeniu. Rok 2019 jest dla tego przedsięwzięcia wyjątkowy, dlatego, że w tym roku przypada jubileusz 25-lecia – stwierdził podczas obrad Maciej Kopeć wiceminister edukacji narodowej.

Z kolei zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma zaznaczył, że dzięki temu przedsięwzięciu Sejmu jest możliwe poznawanie historii Polski w sposób twórczy i ciekawy. – W moim przekonaniu uczenie się tylko dla stopni lub z konieczności nie daje tak dużej satysfakcji, jak odkrycie i zrozumienie istoty zagadnienia poprzez działanie na rzecz innych, a tego właśnie mieliście szansę doświadczyć w tym projekcie – powiedział Mateusz Szpytma.

Na udział w SDiM w tym roku zdecydowało się aż 453 dwuosobowych zespołów. Te z nich, które przeprowadziły najciekawsze badania oraz zrealizowały plan działań, zostały zaproszone na posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca.

Na zakończenie obrad SDiM podjął uchwałę ws. spopularyzowania wiedzy o losach i działalności posłów na Sejm II Rzeczypospolitej w okresie drugiej wojny światowej i okresie okupacji.

Głównym organizatorem XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży była Kancelaria Sejmu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=661EE4304048FEBEC125840C004B83A5

Zdjęcia:  Kancelaria Sejmu