4 maja 2020

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020 r.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.


Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego