10 kwietnia 2017

Wypoczynek letni – zasady przyznawania miejsc

Zasady przyznawania miejsc w ramach wypoczynku letniego organizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego w 2017r.

Wnioski należy składać do dnia 10 lipca 2017 r.

Dokument do pobrania