28 marca 2019

Wypłata II raty stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019

W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty II raty (za okres stycznia do czerwca) stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznanych na rok szkolny 2018/2019 Kuratorium Oświaty w Katowicach informuję, że płatność nastąpi po uruchomieniu środków przez Ministra Finansów na rachunki bankowe wskazane w złożonych oświadczeniach, będących podstawą wypłaty I raty stypendium.

W przypadku zmiany danych m.in. numeru rachunku bankowego zaktualizowany wniosek   w oryginale należy dostarczyć do Kancelarii Kuratorium Oświaty w Katowicach  w terminie do 8 kwietnia 2019 r.

Załączniki

Druk wniosku o wypłatę stypendium PRM
Data: 2019-03-28, rozmiar: 44 KB