23 marca 2018

Wyniki etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu –Edukacja regionalna w szkole Proszę was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu… Jan Paweł II

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano IX edycji Wojewódzkiego Konkursu – Edukacja regionalna w szkole Proszę was, pozostańcie wierni teamu dziedzictwu… Jan Paweł II

 

Kategoria I: wychowankowie przedszkoli

 1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku
 2. Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Czerwionce-Leszczynach
 3. Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
 4. Gminne Przedszkole w Olsztynie
 5. Przedszkole nr 5 w Tychach
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiczycach
 7. Przedszkole nr 5 w Mysłowicach
 8. Przedszkole w Żabnicy
 9. Miejskie Przedszkole nr 42 w Częstochowie
 10. Szkoła Podstawowa w Niegowonicach

Kategoria II: uczniowie szkół podstawowych

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3w Rybniku
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach
 3. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Częstochowie
 4. Szkoła Podstawowa im. St. Ligonia w Truskolasach
 5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Rudzie Śląskiej
 6. Szkoła Podstawowa w Strzebiniu
 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybnik
 8. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałem Przedszkolnym w Orzeszu
 9. Szkoła Podstawowa nr 1w Rydułtowach
 10. Szkoła Podstawowa w Niegowonicach
 11. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach
 12. Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudzie Śląskiej

Uwaga: ze względu na identyczną liczbę punktów do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 12 szkół podstawowych

Kategoria III: uczniowie oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

 1. Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendler w Toszku
 2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach
 3. Zespół Szkół im. św. Edyty Stein Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Lublińcu
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Wielkiej
 5. Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach
 6. Szkoła Podstawowa nr 2 im. G. Morcinka w Lędzinach
 7. Szkoła Podstawowa nr 36 w Rybniku
 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich
 9. Zespół Szkół nr 1 w Tychach
 10. Szkoła Podstawowa nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej