17 maja 2019

Wymiana doświadczeń szkół, pracujących z uczniami pochodzenia romskiego

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek na Seminarium: Wymiana doświadczeń szkół, pracujących z uczniami pochodzenia romskiego w województwie śląskim, które odbędzie się 31 maja 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach w godz. 10.00 – 14.00.


Celem spotkania jest stworzenie platformy wymiany informacji i podzielenie się doświadczeniami przez szkoły, pracujące z uczniami pochodzenia romskiego, a w szczególności przedstawienie procesu włączenia uczniów romskich w proces edukacyjny, prezentacja zadań nauczyciela wspomagającego edukację dzieci romskich, metod pracy z uczniami romskimi, posiadającymi orzeczenia o kształceniu specjalnym oraz pokazanie przykładów integracji uczniów romskich i polskich.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są za pośrednictwem platformy wymiany informacji z dyrektorami szkół (SOK) do wyczerpania miejsc, najpóźniej do dnia 28 maja 2019 r.