22 czerwca 2017

Wykaz szkół zakwalifikowanych do Rządowego programu wspomagania „Bezpieczna+”

Wykaz szkół zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Wykaz szkół „Bezpieczna+”