23 maja 2017

Wykaz szkół ponadgimnazjalnych – rok szkolny 2017/2018

Wykaz szkół w województwie śląskim:  trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników oraz branżowych szkół I stopnia, w roku szkolnym 2017/2018 – opracowany na podstawie SIO wg stanu na dzień 30 września 2016 r. z uwzględnieniem uchwał o dostosowaniu sieci szkół.

Wykaz szkół – rok szkolny 2017/2018