9 lipca 2019

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2019/2020

Kuratorium Oświaty w Katowicach podaje do wiadomości „Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2019/2020 w województwie śląskim”.


Pliki do pobrania:

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2019/2020 w województwie śląskim: śląskie wykaz turnusów młodociani 2019_2020.xls

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego, które deklarują możliwość zorganizowania turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2019/2020, po zakończeniu rekrutacji do szkół. Należy kontaktować się bezpośrednio z wybraną placówką: śląskie potencjalne turnusy młodociani 2019_2020.xls