22 grudnia 2017

Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przepisy prawa oświatowego

Szkolenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych pt. Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przepisy prawa oświatowego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach prac projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej przygotowuje szkolenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych pt. Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przepisy prawa oświatowego. Organizatorzy zapewniają dydaktykę i wyżywienie, ale nie pokrywają kosztów podróży i ew. zakwaterowania.


Harmonogram szkoleń i rejestracja