1 czerwca 2020

Wirtualny Dzień Maturzysty – wspólna kampania Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Miesięcznikiem Edukacyjnym Perspektywy na stronie internetowej www.studia.gov.pl w okresie od 3 czerwca
do września br. przeprowadzi kampanię informacyjną wspierającą rekrutację na studia w roku akademickim 2020/21. Pierwszym jej etapem będzie realizowany 3 czerwca „Wirtualny Dzień Maturzysty”, podczas którego młodzież wysłucha m.in. prelekcji Pana Marcina Smolika, Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  nt. matury przeprowadzanej w szczególnych warunkach oraz mini-wykładów ekspertów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych „przynoszących”  ostatnie podpowiedzi umożliwiające pomyślne zdanie egzaminów oraz eliminację najczęściej popełnianych błędów.  Tuż po egzaminach maturalnych, w dniach od 22 do 26 czerwca 2020 r, organizatorzy kampanii zapraszają młodzież z całej Polski na „Kierunkowskaz Kariery”, czyli spotkania on-line z ekspertami, pracodawcami, pracownikami naukowymi i studentami, prezentujące kierunki studiów i uczelnie warte rekomendacji. Szczegółowy program całej kampanii – adresowany wprost
do Maturzystów 2020 zawiera załączony komunikat.  Rejestracja dla zainteresowanych udziałem w realizowanym online Dniu Maturzysty rozpocznie
się 1 czerwca br. na stronie www.studia.gov.pl/studia2020