14 sierpnia 2019

Warsztaty „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”

Nabór nauczycieli na warsztaty z zakresu edukacji interkulturowej oraz z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego, realizowane w ramach projektu nr 14/8-2017/0G-FAMI pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”, dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracj.


W ramach realizacji Projektu nr 14/8-2017/0G-FAMI pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”, dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, dotyczącego działania VI. „Wsparcie w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim” Wojewoda Śląski ogłasza nabór uczestników warsztatów z zakresu edukacji interkulturowej oraz uczestników warsztatów z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego.

Warsztaty z zakresu edukacji interkulturowej adresowane są do 350 przedstawicieli szkół (wychowawców klas) pracujących z uczniami cudzoziemcami, natomiast warsztaty z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego – do 350 nauczycieli języka polskiego oraz nauczycieli klas I – III i przedszkoli z terenu województwa śląskiego pracujących z uczniami cudzoziemcami. Zgodnie z założeniami Projektu, przeprowadzenie warsztatów dla ww. grup uczestników realizowane będzie w okresie od XI.2019 r. do V.2020 r. oraz od X.2020 r. do VI.2021 r. (planowane jest przeprowadzenie łącznie po 14 warsztatów z każdego z ww. zakresów, w grupach liczących po 25 uczestników).

Zgłoszenie udziału proszę potwierdzić poprzez przekazanie w terminie do 16 września 2019 r. skanu wypełnionego i podpisanego „Formularza zgłoszenia udziału w warsztacie” na adres poczty elektronicznej: dylusb@katowice.uw.gov.pl. O kwalifikacji do udziału w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń.


Załączniki: