11 września 2018

Warsztaty doskonalenia zawodowego eTwinning w Brukseli: Programming for the 21st century classrooms

Warsztaty doskonalenia zawodowego eTwinning w Brukseli: Programming for the 21st century classrooms

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli szkół średnich (informatyki, przedmiotów ścisłych i nie tylko), którzy chcieliby wprowadzić elementy programowania na swoich zajęciach, do udziału w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab, organizowanych przez European Schoolnet. Warsztaty pt. Programming for the 21st century classrooms przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 15 – 19 października 2018 r. (pobyt w Brukseli w dniach 14-19 października 2018). Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Warunki rekrutacji na szkolenie:

  1. czynny nauczyciel zarejestrowany w programie eTwinning;
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

  • zapoznać się z Zasadami udziału w szkoleniach eTwinning
  • wypełnić, wydrukować, podpisać i zeskanować Oświadczenie uczestnika (druga strona w/w dokumentu);
  • wypełnić internetowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załączając do niego skan w/w Oświadczenia uczestnika;
  • przesłać pocztą tradycyjną oryginał wypełnionego i podpisanego Oświadczenia uczestnika na adres:

Krajowe Biuro eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

dopisek Oświadczenie – FCL.

Organizatorzy informują, iż w warsztatach wezmą udział osoby, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 17 września 2018 r.

Krajowe Biuro Programu eTwinning informuje, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą mieli nauczyciele, którzy nie uczestniczyli jeszcze w tego typu wydarzeniach;
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.

Kontakt:
edgar.jurkevic@frse.org.pl