12 lutego 2020

Warsztaty dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi

Nabór nauczycieli na warsztaty z zakresu edukacji interkulturowej oraz z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego realizowane w ramach projektu nr 14/8-2017/0G-FAMI pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”, dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

W ramach realizacji Projektu nr 14/8-2017/0G-FAMI pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”, dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, dotyczącego działania VI. „Wsparcie w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim” Śląski Urząd Wojewódzki ogłasza dodatkowy nabór uczestników (z terenu województwa śląskiego) warsztatów z zakresu edukacji interkulturowej dla przedstawicieli szkół pracujących z uczniami cudzoziemcami oraz uczestników warsztatów z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego. Uczestnicy mogą wziąć udział w jednym warsztacie z każdego zakresu.

Kolejne warsztaty w 2020 roku będą realizowane w następujących terminach:

  • edukacja interkulturowa: 18 marca, 22 kwietnia, 20 maja, 10 listopada oraz 2 grudnia;
  • nauczanie języka polskiego jako obcego: 23 kwietnia, 21 maja, 12 listopada oraz 3 grudnia.

Zgłoszenie udziału należy potwierdzić poprzez przekazanie w terminie do 24 lutego 2020 r. scanu wypełnionego i podpisanego „Formularza zgłoszenia udziału w warsztacie” na  adres poczty elektronicznej: dylusb@katowice.uw.gov.pl (osoba do kontaktu: Pani Barbara Dylus pracownik Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 32/20-77-832). O kwalifikacji do udziału w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki