13 lutego 2018

Warsztaty dla nauczycieli „II Wojna Światowa w podręcznikach szkolnych”

Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży informuje, że Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie i Georg Eckert Institut – Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung zapraszają polskich i niemieckich nauczycieli do udziału w warsztatach metodycznych na temat II Wojny Światowej w dydaktyce historycznej, odbywających się od 23 do 26 maja 2018 roku w Zamościu.


Temat:

Dla nauczycieli przygotowane zostały warsztaty pt. „II Wojna Światowa w podręcznikach szkolnych” na przykładzie czwartego tomu podręcznika „Europa. Nasza Historia/Europa. Unsere Geschichte”, poświęconego XX wieku. „Europa. Nasza Historia“ jest podręcznikiem do nauki historii dla klas 5 – 8, przygotowywanym wspólnie przez polsko-niemiecki zespół.

W ramach warsztatów zaplanowana jest prezentacja nowatorskich metod użytych w pracy nad podręcznikiem, dyskusja na temat problemów związanych z nauczaniem o II Wojnie Światowej w Polsce i w Niemczech, wspólne prace w polsko-niemieckich grupach przy przygotowaniu scenariusza lekcji w oparciu o wstępny rozdział 4 tomu  podręcznika. Uczestnicy będą mieli także możliwość przedstawiania sugestii i propozycji, które będą mogły znaleźć zastosowanie w podręczniku.

Kwestie organizacyjne:

  • Warsztaty będą tłumaczone symultanicznie (j. polski i j. niemiecki);
  • Koszty udziału, przejazdu do Zamościa oraz zakwaterowania pokrywają organizatorzy;
  • Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział;
  • Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 10 kwietnia 2018 roku na adres: Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Majakowskiring 47, 13156 Berlin, Niemcy lub mailem na adres: pick@cbh.pan.pl (decyduje kolejności zgłoszeń).

Formularz zgłoszeniowy