12 listopada 2019

Warsztaty Akademia eTwinning

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na Warsztaty Doskonalenia Zawodowego: „Robotyka jako interdyscyplinarne narzędzie edukacyjne”, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach od 9 do 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Fundacji, w Warszawie.


Szkolenie skierowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli:

  • z doświadczeniem w programie eTwinning, posiadających aktywne konto na portalu eTwinning Live,
  • uczących dowolnych przedmiotów w szkołach ponadpodstawowych lub w klasach 7-8 szkoły podstawowej (z wyłączeniem przedmiotów informatycznych).

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas warsztatów, a osobom spoza Warszawy – nocleg w pokoju dwuosobowym w dniach 8 i 9 grudnia. Koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy szkolenia pokrywają z własnych środków.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopów z możliwością podłączenia do sieci internetowej WIFI. Po ukończeniu szkolenia, każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat z wyszczególnionym zakresem tematycznym oraz liczbą godzin szkolenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 25 listopada 2019 r. o godzinie 23:59.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór wcześniej. Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 25 listopada 2019 r., do godziny 12:00. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia. Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: aleksandra.wozniak@frse.org.pl


Więcej informacji (program, lokalizacja) na stronie wydarzenia: konferencje.frse.org.pl