26 kwietnia 2019

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe opublikowana Dz. U. z 26.04. 2019 r. poz. 761

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019r.