10 kwietnia 2019

Uczniowie klas trzecich gimnazjum przystąpili do egzaminu

W woj. śląskim, zgodnie z informacjami otrzymanymi 9 kwietnia od dyrektorów, wszystkie gimnazja i szkoły z klasami gimnazjalnymi są przygotowane do przeprowadzenia egzaminu. 

O godzinie 9.00 gimnazjaliści zaczną rozwiązywać zadania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, a o godz. 11.00 – z języka polskiego. W czwartek przystąpią do części matematyczno-przyrodniczej: z zakresu przedmiotów przyrodniczych i  matematyki. W piątek czeka ich egzamin z języka obcego nowożytnego.

Wszyscy dyrektorzy wywiązali się z obowiązku powołania zespołów nadzorujących, które czuwają nad  prawidłowym przebiegiem egzaminu. Do zadań zespołów nadzorujących należy m. in. odebranie od dyrektora szkoły arkuszy egzaminacyjnych, rozdanie ich  uczniom, upewnienie się, czy uczniowie poprawnie zakodowali arkusz, kartę odpowiedzi/kartę rozwiązań, a po upływie czasu przeznaczonego na dany egzamin odebranie ich od zdających i spakowanie materiałów egzaminacyjnych.

Dla ok. 38 tys. uczniów, ich rodziców, nauczycieli egzamin to duże przeżycie. Stanowi podsumowanie dotychczasowej nauki,  pracy, jest sprawdzianem  wiadomości i umiejętności  nabywanych nie tylko w gimnazjum, ale także na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Jednocześnie egzamin otwiera przed uczniami nowy etap w dalszej edukacji. Jego wyniki są brane pod uwagę – obok świadectwa – przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Należy pamiętać, że przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum.

 

Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki!