13 września 2017

Tygodniowe kursy internetowe programu eTwinning

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zarejestrowanych                  w programie eTwinning na bezpłatne tygodniowe szkolenia internetowe, poświęcone narzędziom do komunikacji i tworzenia materiałów w projektach międzynarodowych oraz praktycznego użycia platformy Moodle i portalu eTwinning.

            Szkolenia internetowe skierowane są do wszystkich nauczycieli, bez względu                        na przedmiot, jakiego nauczają w szkołach, zainteresowanych współpracą ze szkołami europejskimi i realizacją projektów w ramach programu eTwinning.

Korzyści z udziału w kursach internetowych:

·       dostosowanie miejsca i czasu nauki do własnych potrzeb;

·       wykorzystanie najnowszych technologii i różnych środków przekazu, szczególnie platformy edukacyjnej Moodle;

·       wsparcie doświadczonego trenera;

·       nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami;

·       pomoc trenera i innych kursantów;

·       udział w kursie jest bezpłatny;

·       uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia wystawionego przez Krajowe Biuro Programu eTwinning.

 Kursy są prowadzone w systemie na odległość przez Internet z wykorzystaniem platformy portalu eTwinning i Moodle.

            Szczegółowe informacje o kursach i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: http://www.etwinning.pl/tygodniowe-kursy-online/ .