7 maja 2019

TRIYOU – polsko-niemiecko-ukraińskie forum dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza osoby pracujące z młodymi ludźmi w Polsce, Niemczech oraz Ukrainie do udziału w forum TRIYOU, które odbędzie się od 11 do 15 września 2019 roku w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie.


Celem forum TRIYOU jest inicjowanie partnerstw, poszukiwanie nowych dróg współpracy oraz wsparcie organizatorów spotkań specjalistyczną wiedzą z zakresu planowania i prowadzenia trójstronnych spotkań młodzieży.

Tematyka forum:

  • Prowadzenie grup i moderacja – wspólna refleksja nad rolą prowadzącego i postawą wobec grupy to jeden z głównych aspektów merytorycznych forum. Uczestnicy dowiedzą się także jak prowadzić grupę, aby ułatwić aktywne uczestnictwo młodzieży w projekcie oraz uwzględnić aspekty różnorodności w grupie.
  • Metody edukacji pozaformalnej – uczestnicy będą poznawać nowe metody edukacji pozaformalnej. Otrzymają także dodatkowe materiały i źródła w trzech językach.
  • Wspólne planowanie projektów – uczestnicy będą mieli możliwość oraz ramy czasowe, aby z fachowym wsparciem trenerów stworzyć i zaplanować trójstronne spotkanie młodzieży. Dodatkowo w programie zostaną uwzględnione tematy aktywizacji młodzieży w środowisku lokalnym i partycypacji w projekcie.
  • Od wniosku do rozliczenia – crash-kurs – warsztat obejmuje: wnioskowanie i rozliczanie dofinansowania PNWM, praktyczne wskazówki, porady dotyczące zarządzania projektami (wypełnianie wniosków, przygotowanie dokumentów rozliczeniowych), wskazówki dotyczące innych źródeł finansowania, zwiększanie rozpoznawalności projektów.
  • Portal TRIYOU – forum będzie okazją do zaprezentowania nowego portalu PNWM służącego do nawiązywania nowych kontaktów i wspólnego planowania projektów.

Informacje organizacyjne:

Forum odbywać się będzie w języku polskim, niemieckim i ukraińskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Zgłoszenia należy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym do 10 czerwca 2019 roku.

PNWM zwraca 90% kosztów podróży, do wysokości 750 złotych. Opłata za uczestnictwo wynosi 225 złotych i obejmuje: 4 noclegi, wyżywienie, materiały, uczestnictwo w programie turystyczno-kulturalnym, transfer ze Lwowa do Iwano-Frankiwska.


Kontakt:  Anna Łysiak, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Biuro w Poczdamie, tel.: +49 331 284 79 34, e-mail: anna.lysiak[at]dpjw.org