7 listopada 2019

Termin składania wniosków w programie Erasmus+ w konkursie 2020

Wszystkie przedstawione poniżej terminy składania wniosków zostały określone według czasu obowiązującego w Brukseli.

 

Działanie 1:

Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą: 5 lutego 2020 r. o godz. 12:00

Mobilność osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego: 5 lutego 2020 r. o godz. 12:00

Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych: 5 lutego 2020 r. o godz. 12:00

Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą: 30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00

Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą: 1 października 2020 r. o godz. 12:00

Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus: 13 lutego 2020 r. o godz. 17:00

 

Działanie 2:

Partnerstwa strategiczne w dziedzinach związanych z młodzieżą: 5 lutego 2020 r. o godz. 12:00

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia: 24 marca 2020 r. o godz. 12:00

Partnerstwa strategiczne w dziedzinach związanych z młodzieżą: 30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00

Partnerstwa strategiczne w dziedzinach związanych z młodzieżą: 1 października 2020 r. o godz. 12:00

Europejskie szkoły wyższe: 26 lutego 2020 r. o godz. 17:00

Sojusze na rzecz wiedzy: 26 lutego 2020 r. o godz. 17:00

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych: 26 lutego 2020 r. o godz. 17:00

Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego: 5 lutego 2020 r. o godz. 17:00

Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą: 5 lutego 2020 r. o godz. 17:00

Działanie 3:

Projekty w zakresie dialogu z młodzieżą:

5 lutego 2020 r. o godz. 12:00

30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00

1 października 2020 r. o godz. 12:00

 

Działania „Jean Monnet” Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty: 20 lutego 2020 r. o godz. 17:00

Działania w dziedzinie sportu Współpraca partnerska: 2 kwietnia 2020 r. o godz. 17:00

Małe partnerstwa współpracy: 2 kwietnia 2020 r. o godz. 17:00

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe: 2 kwietnia 2020 r. o godz. 17:00

Załącznik: zaproszenie do składania wniosków Komisji Europejskiej