22 czerwca 2020

Tegoroczne egzaminy zawodowe rozpoczęte

Rozpoczęły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012 oraz 2017) i będą trwały do 9 lipca. Z kolei od 17 sierpnia do 5 września zostaną przeprowadzone egzaminy zawodowe w formule z 2019 roku. W sesji letniej do egzaminów przystąpi 250 tys. osób. Łącznie, w sesji zimowej i letniej, do egzaminów zawodowych przystąpi w 2020 r. ponad 430 tys. zdających. Podczas tegorocznych egzaminów obowiązują wytyczne sanitarne opracowane przez MEN, CKE i GIS.