15 czerwca 2018

Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Od września 2018 roku zostanie ponownie otwarte renomowane Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Technikum powstało w 1947 r. i działało 58 lat, kształcąc kilka pokoleń wysoce wykwalifikowanych fachowców. Wiele lat oczekiwania, trudu oraz zaangażowania ludzi sektora żeglugi śródlądowej zaowocowało w 2016 roku rozpoczęciem procedury utworzenia Technikum w stolicy Dolnego Śląska przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Tym samym rozpoczął się nowy etap w historii żeglugi śródlądowej w Polsce.


Od czerwca 2018 r. trwa rekrutacja do dwóch klas kształcących przyszłych specjalistów branży żeglugowej. Materiały informacyjne dotyczącego rekrutacji do Technikum Żeglugi Śródlądowej można pobrać na stronie: tzs.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, ul. Młodych Techników 58, pod numerem telefonu: 48 787 031 444 oraz na stronie: www.tzs.edu.pl