29 marca 2018

Szkolenie „Professional Development Opportunity for teachers: Crative methods for facilitating learning”

  • Termin wydarzenia: 17-19.05.2018
  • Miejsce: Irlandia
Termin zgłoszeń:
10 kwietnia 2018 roku

Tematyka i cele
Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w procesie rozwoju i rozumienia nauczania pozaformalnego oraz rozwoju umiejętności facylitacji w uczeniu poprzez używanie kreatywnych i pozaformalnych metod.

Oczekiwane rezultaty

  • nauczenie się kreatywnych metod, które wspomogą pracę;
  • wzrost świadomości znaczenia pozaformalnych metod w procesie nauczania;
  • nawiązanie współpracy międzynarodowej.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W seminarium mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Informacje na stronie:

http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/szkolenia

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja