8 stycznia 2021

Szkolenie online „Narzędzia wspierające diagnozę dziecka z doświadczeniem przymusowej migracji”

Fundacja Polskie Forum Migracyjne zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu online dla psychologów, pedagogów, terapeutów pracujących z dziećmi z doświadczeniem przymusowej migracji pt. „Praca psychologiczna z dzieckiem z doświadczeniem przymusowej migracji”. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Pierwsze kroki w Polsce. Wsparcie prawne, psychologiczne i integracyjne dla dzieci i dorosłych poszukujących ochrony w Polsce”, współfinansowanego z środków Programu  Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa i składa się z czterech niezależnych części.

Aktualna część III: „Narzędzia wspierające diagnozę dziecka z doświadczeniem przymusowej migracji”

Prowadzenie: Marta Piegat-Kaczmarczyk, Beata Staniszewska

Termin: 22/01/2021, godz. 17.00-20.15

Rejestracja: zapisy@forummigracyjne.org

Zakres:

  • Czynniki wpływające na funkcjonowanie dziecka z doświadczeniem przymusowej migracji,
  • Rekomendowane metody i narzędzia do pracy z dziećmi z doświadczeniem przymusowej migracji,
  • Adekwatność i neutralność kulturowa wybranych narzędzi,
  • Praktyczne wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem mimo bariery językowej.

O trenerkach:

Marta Piegat-Kaczmarczyk – psycholożka międzykulturowa, trenerka, terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (w trakcie certyfikacji), Ambasadorka Metody Kids Skills w Helsinki Brief Therapy Institute, członkini zarządu Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Pracuje z dziećmi po doświadczeniach traumy, przemocy i dyskryminacji, szkoli nauczycieli, psychologów, pedagogów i inne grupy zawodowe. Ukończyła szereg specjalistycznych kursów, m. in. terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, terapia zaburzeń autoregulacji u dzieci, pierwszy i drugi stopień szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkolenie Kid’s Skills i inne. Jest współautorką licznych publikacji z zakresu edukacji i integracji międzykulturowej.

Beata Staniszewska – psycholożka dziecięca, członkini zespołu Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi i ich rodzinami, które zdobyła pracując w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie, w Pracowni Neuropsychologii Rozwojowej, Klinice Neurochirurgii, Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” oraz Center „Our Kids” at the German Polish Ukrainian Society. Specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej dzieci i młodzieży. Diagnozuje trudności dzieci z doświadczeniem migracyjnym oraz wspiera je w procesie adaptacji. Ma otwarty przewód doktorski we Wschodnio – Europejskim Instytucie Psychologii w Kijowie.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale mają psycholodzy, pedagodzy i terapeuci pracujący na terenie województwa mazowieckiego (wymóg grantodawcy).