8 maja 2018

Szkolenie nt. projektów Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na szkolenie nt. możliwości pozyskania środków w ramach projektów Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, które odbędzie się 4 czerwca 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach w godz. 12.00-15.00.


W trakcie szkolenia przedstawiciel Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie zaprezentuje możliwości realizacji projektów dla szkół, zasady składania i rozliczania projektów.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez platformę wymiany informacji ze szkołami – Panel dyrektora (SOK) w terminie do dnia 30 maja 2018 r.