27 lutego 2019

Szkolenie międzynarodowe we Włoszech Erasmus+ Sektor Kształcenia i Szkoleń Zawodowych: „Erasmus4ever Erasmus4future”

 • Termin wydarzenia: 7 – 9.05.2019
 • Miejsce: Włochy, Florencja
 • Termin zgłoszeń: 6 marca 2019 roku

 

Tematyka i cele

Celem wydarzenia jest stworzenie europejskiej sieci absolwentów Programu Erasmus+, którzy będą ambasadorami przyszłego Programu Komisji Europejskiej.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli i uczestników sieci zrzeszających absolwentów Programu Erasmus+;
 • nauczycieli i uczniów zaangażowanych (obecnie lub w przeszłości) w realizację projektu/ów w ramach Programu Erasmus+;
 • ambasadorów eTwinning;
 • przedstawicieli organizacji kształcenia zawodowego zaangażowanych (obecnie lub w przeszłości) w realizację projektu/ów w ramach Programu Erasmus+;
 • studentów należących do sieci takich jak Erasmus Student Network;
 • osób zrzeszonych w sieciach praktyków (np. na platformie EPALE), które są lub były zaangażowane w realizację projektów w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych;
 • osób, które ukończyły 18 lat;
 • władających j. angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dysponuje 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

 

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/szkolenia/.

 

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia oraz koszty zakwaterowania.

Koszty podróży oraz zakwaterowania zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 3000 PLN/700 Euro po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów i dokumentów poświadczających poniesienie kosztów noclegu.

Koszty noclegu będą zwracane do maksymalnej wysokości 100 Euro za jeden nocleg.

Należy zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do p. Julity Skomorowskiej, Julita.Skomorowska@frse.org.pl .