28 marca 2019

Szkolenie międzynarodowe w Portugalii Erasmus+

Seminarium międzynarodowe w Portugalii Sektor Kształcenia i Szkoleń Zawodowych: Impact of Erasmus+ on internationalisation of VET institutions Promoting best practices in Impact & Dissemination

  • Termin wydarzenia: 22-24.05.2019;
  • Miejsce: Lizbona, Portugalia;
  • Termin zgłoszeń: 28 marca 2019 r.

Tematyka i cele

Głównym celem seminarium jest wspieranie instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz instytucji szkolnictwa wyższego w procesie strategicznej internacjonalizacji.

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów programu Erasmus + z instytucji VET i HE, przedstawiciele nowych i bieżących projektów z tych sektorów.

Warunki udziału:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie organizują podróż i zakwaterowanie oraz opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia i koszty zakwaterowania. Koszty podróży oraz zakwaterowania zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA (do wysokości 2100 PLN za koszty podróży oraz do 100 Euro za każdy nocleg) po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów i udokumentowaniem kosztów noclegu.

Należy zapoznać się z załączonym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia należy kierować do p. Julity Skomorowskiej, e-mail: Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego https://erasmusplus.org.pl/inicjatywy/tca-wspolpraca-miedzynarodowa/ .