9 listopada 2018

Szkolenie międzynarodowe w Finlandii Erasmus+ Sektor Kształcenia i szkoleń Zawodowych: „Responding to the Future Skills Needs – The Power of Anticipation”

  • Termin wydarzenia: 28-30.01.2019;
  • Miejsce: Finlandia, Helsinki;
  • Termin zgłoszeń: 14 listopada 2018 r.

Tematyka i cele

Tematyka wydarzenia koncentruje się wokół prognozowania zawodów i umiejętności, które w przyszłości będą potrzebne w obszarze edukacji.

 

Oczekiwane rezultaty:

  • wymiana dobrych praktyk;
  • identyfikacja wyzwań i omówienie potencjalnych rozwiązań.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

  • ekspertów zajmujących się prognozowaniem zawodów przyszłości i/lub obecnie rozwijających własny system prognozowania w obszarze edukacji;
  • osób aktywnie korzystających z prognozowanych danych;
  • osób, które ukończyły 18 lat;
  • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

 

Preselekcja zostanie przeprowadzona przez Polską Narodową Agencję. Ostateczna decyzja pozostaje po stronie organizatora, czyli Fińskiej Narodowej Agencji.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dysponuje 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

 

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/szkolenia/.

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/4ade24565aebe884d078c902ad21eb3e

 

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Należy zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia można kierować do p. Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl .