28 grudnia 2018

Szkolenie międzynarodowe w Budapeszcie Erasmus+

Szkolenie międzynarodowe w Budapeszcie Erasmus+ Sektor Kształcenia i Szkoleń Zawodowych: „Impact+ Exercise for Adult Education and Vocational Education beneficiaries”


  • Termin wydarzenia: 27-28.02.2019;
  • Miejsce: Węgry, Budapeszt;
  • Termin zgłoszeń: 10 stycznia 2019 r.

Tematyka i cele

Głównym celem seminarium jest wyposażenie uczestników w narzędzia potrzebne do planowania i wdrażania działań mających na celu ocenę wpływu ich projektów.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

  • obecnych beneficjentów akcji KA2 (Partnerstwa Strategiczne);
  • osób, które ukończyły 18 lat;
  • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dysponuje 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: erasmusplus.org.pl.
Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki: ankiety.frse.org.pl.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+. Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia. Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Należy zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia należy kierować do p. Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl .