29 marca 2018

Szkolenie „Making the classroom more inclusive for students with additional needs” w ramach programu Erasmus+ edukacja szkolna w dniach 27-31.05.2018 w Sofii

Szkolenie „Making the classroom more inclusive for students with additional needs”

  • Termin wydarzenia: 27-31.05.2018
  • Miejsce: Bułgaria, Sofia
Termin zgłoszeń:
3 kwietnia 2018 roku

Tematyka i cele
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji uczestników poprzez:

  • zachęcenie do lepszego zrozumienia równości w edukacji włączającej;
  • badanie praktycznych sposobów pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • dzielenie się doświadczeniami z obszaru edukacji włączającej;
  • badanie przykładów strategii zarządzania klasą i sposobów na tworzenie włączającego otoczenia.

Oczekiwane rezultaty

  • wzrost znajomości kompleksowego systemu wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • podniesienie kompetencji uczestników oraz wiedzy na temat różnorodnych metod stosowanych w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W seminarium mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Informacje na stronie:

http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/szkolenia

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja