30 października 2017

Szkolenie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

Zaproszenie na szkolenia nt. programu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, organizowane w Katowicach, Rybniku, Częstochowie i Bielsku-Białej.


Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza dyrektorów, nauczycieli szkół technicznych, branżowych, centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz placówek kształcenia zawodowego na szkolenia nt. programu Erasmus+ Sektor Kształcenia i Szkoleń Zawodowych, które odbędą się w następujących terminach (do wyboru):

  • 15 listopada br. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach w godz. 09.00-13.00
  • 17 listopada br. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie w godz. 10.00-14.00
  • 23 listopada br. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w godz. 10.00-14.00
  • 28 listopada br. w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej w godz. 10.00-14.00.

Celem szkoleń jest przedstawienie możliwości uzyskania przez szkołę/placówkę środków na staże zagraniczne dla uczniów oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego i języków obcych zawodowych za granicą w programie Erasmus+ Sektor Kształcenia i Szkoleń Zawodowych oraz przygotowanie do wnioskowania o środki programu na rok 2018. Zgłoszenia udziału przyjmowane są za pośrednictwem platformy wymiany informacji z dyrektorami szkół do wyczerpania miejsc, najpóźniej do dnia 13 listopada 2017 r.