26 października 2017

Szkolenie dla nauczycieli języka mniejszości narodowej

Szkolenie dla nauczycieli języka mniejszości narodowej, własnej historii i kultury, nauczycieli języka niemieckiego oraz innych przedmiotów w ramach programu NIWKI.

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje o bezpłatnych szkoleniach dla nauczycieli w ramach Programu Niwki, organizowanych w listopadzie. Szkolenia finansowane są ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz Samorządów Województwa Opolskiego i Śląskiego.

Szczegółowe informacje