13 sierpnia 2018

Szkolenie „Cross-sectorial approaches to literacy for young migrants and their families – Belgia

Szkolenie Erasmus+ Edukacja Szkolna „Cross-sectorial approaches to literacy for young migrants and their families” w Belgii.


  • Termin wydarzenia: 29.10 – 2.11.2018 r.
  • Miejsce: Belgia, Liège
  • Termin zgłoszeń: 2 września 2018 r.

Tematyka i cele

Wymiana metod, narzędzi i dobrych praktyk z pracy nad umiejętnością czytania i pisania z uczniami-migrantami i ich rodzinami. Przestrzeń do znalezienia partnerów do wspólnych projektów.

Oczekiwane rezultaty:

  • nawiązanie współpracy z partnerami z innych krajów;
  • nowe pomysły na projekty do realizacji w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

  • pracujących w obszarze umiejętności pisania i czytania w sektorach Edukacji Dorosłych, Szkolnictwa Wyższego lub Edukacji Szkolnej;
  • beneficjentów Programu Erasmus+ lub osób, które planują aplikować do Programu Erasmus+;
  • osób, które ukończyły 18 lat;
  • władających j. angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dysponuje 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego . Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/626ab9bb92a787276abe3bab39cd0b0b

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+. Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia. Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Należy zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do p. Julity Skomorowskiej: Julita.Skomorowska@frse.org.pl .