26 lutego 2018

Szkolenia dla nauczycieli w ramach Programu NIWKI 2018

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje o kontynuacji bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli, prowadzących nauczanie języka mniejszości narodowej, z województwa śląskiego i opolskiego w ramach Programu Niwki. Szkolenia finansowane są ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz Samorządów Województwa Opolskiego i Śląskiego i odbywają się w Niwkach (woj. opolskie), a udział we wszystkich formach doskonalenia jest bezpłatny dla uczestników.


Oferta edukacyjna Programu NIWKI 2018 obejmuje różne obszary tematyczne:
Cykl I: Nauczanie języka mniejszości narodowej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
Cykl II: Seminaria i warsztaty przedmiotowo-metodyczne w zakresie nauczania języka niemieckiego;
Cykl III: Rozwój osobisty nauczyciela języka niemieckiego;
Cykl IV: Seminaria i warsztaty przedmiotowo-metodyczne w zakresie edukacji regionalnej i wielokulturowej;
Cykl V: Zbliżenia polsko-niemieckie, współpraca polsko-niemiecka.

Szkolenia realizowane będą od lutego do końca listopada 2018 r. Rekrutacja na poszczególne formy będzie się odbywała na bieżąco w Systemie Obsługi Kursów na stronie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu,  niwki.rcre.opolskie.pl . Informacje o szkoleniach z linkiem do karty zgłoszenia będą zamieszczane na stronie Programu Niwki.

W załączeniu szczegółowy wykaz szkoleń i warsztatów – plik do pobrania.