13 września 2019

Szkoła 6.0 – projekt umożliwiający współpracę pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaprasza szkoły do udziału w projekcie Szkoła 6.0 umożliwiającym współpracę pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi.
Celem tej współpracy jest wzajemny rozwój placówek oświatowych, podniesienie jakości nauczania i popularyzowanie wiedzy o Polsce, języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a w społeczeństwie polskim wiedzy o działaniach i dorobku Polonii i Polaków żyjących zagranicą.

Do pobrania:

  1. Szkoła 6.0_regulamin
  2. Szkoła 6.0_Załącznik 2 do regulaminu
  3. Szkoła 6.0_folder
  4. Szkoła 6.0_prezentacja