25 września 2019

System Europass Mobilność On-Line (EMOL)

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, iż od 1 października 2019 roku wchodzi w życie nowa formuła potwierdzania dokumentów Europass-Mobilność. Dotychczasowa wersja papierowa dokumentu zastąpiona zostanie wersją cyfrową generowaną w Systemie Europass Mobilność On-Line (EMOL).

Zasadniczym przesłaniem nowego systemu jest skrócenie procesu potwierdzania dokumentów, poprzez zastąpienie pieczęci/podpisu oryginalnego jego wersją cyfrową, rozumianą jako skan lub zdjęcie oryginalnego podpisu/pieczęci.

Nie będzie również wymogu dostarczania partnerom zagranicznym wersji papierowej celem złożenia oryginalnych podpisów i/lub pieczęci.

Elektroniczny dokument wygenerowany przez organizację wysyłającą uczestników na mobilność zagraniczną przesyłany będzie automatycznie do Krajowego Centrum Europass, gdzie po uzyskaniu akceptacji zostanie skierowany bezpośrednio na adres mailowy partnera przyjmującego (instytucja zagraniczna).

Po załączeniu przez partnera zagranicznego skanu podpisu/pieczęci dokument EM trafi ponownie do pracownika KCE, który ostatecznie zatwierdzi cały proces walidacji. Zwalidowane dokumenty będą dostępne w wersji cyfrowej, mogą zostać również wydrukowane w wersji papierowej.

Każdy zatwierdzony dokument EM otrzymuje unikalny kod QR.
Szczegółowe informacje dotyczące nowego systemu potwierdzania dokumentów EM oraz przewodnik i film instruktażowy dotyczące generowania dokumentów dostępne są na stronie internetowej KCE w dziale Aktualności.

 

Z dniem 1 października 2019 roku przestaje funkcjonować obecny system generowania dokumentów EM FRSE ON LINE. Z tego powodu zwracamy się do Państwa z prośbą o zakończenie procesu generowania wersji papierowych dokumentów w tym systemie do dnia 30 września 2019 roku.

Po tym terminie nie będzie możliwości dostępu do zgromadzonych przez Państwa danych. Nowy system EMOL zasadniczo nie różni się od funkcjonującego obecnie systemu FRSE ON LINE jeśli chodzi o treści merytoryczne dokumentu, zatem do 30 września jest możliwość przekopiowania ich np. do pliku.doc.

 

Przydatne linki:

System E-MOLPodręcznik dla Beneficjenta

Zakładanie konta w systemie EMOL

Instrukcja wypełniania dokumentów Europass-Mobilność w systemie EMOL  

 

Kontakt:  

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy Państwa do kontaktu mailowego: europass@frse.org.pl lub telefonicznego z pracownikami Krajowego Centrum Europass
(tel.: 022-46-31-514, 022-46-31-512, 022-46-31-515).