20 lipca 2018

„Stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego w 2018 roku”

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku ogłosił konkurs stypendialny w ramach realizowanego zadania publicznego pod nazwą „Stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego w 2018 roku”. Stypendia motywacyjne będą wypłacane ze środków przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Stypendia za wyniki w nauce (zwane stypendiami motywacyjnymi) wypłacane są uczniom pochodzenia romskiego uczącym się w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach dziennych publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych – liceach, technikach, szkołach branżowych.
Wszelkie informacje nt. konkursu stypendialnego, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy i wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej ZRP www.romowie.com , w zakładce Stypendia.
Wnioski wraz z załącznikami o stypendium motywacyjne należy przesyłać do siedziby ZRP w Szczecinku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2018 roku.


Regulamin

Załącznik nr 1 – wniosek

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3 – zgoda

Załącznik nr 4 – tabela (wypełnia Związek Romów Polskich)