9 lutego 2018

Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej kierowanego do specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizuje dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne, których celem będzie przedstawienie:
• założeń oraz praktycznych rozwiązań w zakresie prowadzenia diagnozy funkcjonalnej
z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia
w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej;
• przepisów prawa oświatowego w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – odpowiedzi na pytania zgłaszane podczas pilotażu, dyskusja nad obszarami wymagającymi zmian;
• działań pilotażowych w zakresie wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych
i standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Organizacja spotkań planowana jest 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) w Warszawie w Hotelu Novotel Warszawa Airport, przy ul. 1 Sierpnia 1 oraz 28 lutego 2018 r. (środa) we Wrocławiu w Hotelu Mercure Wrocław Centrum, przy pl. Dominikańskim 1. Oba spotkania odbędą się w godz. 10.30 – 16.00.
Rejestracja na ww. spotkania możliwa jest tylko i wyłącznie za pomocą poniższych linków do systemu rejestracyjnego ORE.
Warszawa: https://szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja/Termin/74498bb8-d3e4-434b-b15d-c55f7a4878c5
Wrocław: https://szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja/Termin/a077ca9e-a9e0-4d86-b988-45172743ec57