9 kwietnia 2019

„Śląskie w kapsule czasu” – zmiana terminu

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, zaprasza do udziału w konkursie „Śląskie w kapsule czasu”. Kapsuła czasu to instalacja jubileuszowa, która zostanie umieszczona w fasadzie elewacji historycznego gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z okazji jego 90. rocznicy. W kapsule czasu zostaną zamieszczone artefakty (przedmioty wykonane ludzką ręką, np. informacje, zdjęcia, rysunki) wybrane w drodze konkursu, którego warunki i zasady przeprowadzenia określa niniejszy Regulamin. Dodatkowe informacje na stronie internetowej: www.katowice.uw.gov.pl


Regulamin konkursu
Załącznik do regulaminu
Plakat