2 grudnia 2019

„Śląski Przegląd Zawodów – 2020” – konkurs „Roboty do roboty”

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza uczniów techników i branżowych szkół I stopnia z województwa śląskiego do wzięcia udziału w konkursie „Roboty do roboty” odbywającego się w ramach „Śląskiego Przeglądu Zawodów – 2020”.

Do kolejnej edycji konkursu „Śląski przegląd zawodów – 2020” zapraszamy szkoły, których uczniowie zaprezentują swoje umiejętności z zakresu mechatroniki, automatyki i informatyki. Uczestnicy konkursu podejmą wyzwanie zaprojektowania, zbudowania, zaprogramowania i testowania robota, wykorzystując jak największą ilość elementów pochodzących z recyklingu.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etaptermin do 31 marca 2020 r. – szkoły nadeślą na adres Kuratorium Oświaty w Katowicach filmy prezentujące zbudowane roboty i ich możliwości.

II etap/finałtermin do 19 czerwca 2020 r. w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie – szkoły zaprezentują zbudowane roboty w konkurencjach sprawnościowych.

 

Termin zgłoszenia szkół (drużyn) do 20 grudnia 2019 r. – przesłanie Załącznika nr 1 Karty zgłoszenia do konkursu pocztą elektroniczną na adres kancelaria@kuratorium.katowice.pl (w temacie: Śląski Przegląd Zawodów 2020)

 

Dla szkół (drużyn) finalistów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji w załącznikach.

 

Załączniki:

Regulamin Konkursu Śląski Przegląd Zawodów 2020

Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia do Konkursu

Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych_osobowych Śląski Przegląd Zawodów 2020