2 listopada 2017

Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Katowicach, pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty, po raz kolejny organizuje Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Temat przewodni tegorocznego konkursu: – swoboda działalności gospodarczej.


Cele konkursu:

  • budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania problematyką zagadnień podatkowych,
  • promocja zawodu doradcy podatkowego,
  • upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego,
  • upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.

Do wygrania cenne nagrody rzeczowe oraz możliwość odbycia stażu w kancelarii doradcy podatkowego. Tematyka konkursu obejmuje całość zagadnień podatkowych (wszystkie podatki) oraz ustawę o doradztwie podatkowym. Termin zgłoszeń uczestnictwa w konkursie upływa 8 grudnia 2017 r. Regulamin, harmonogram konkursu, plakat, tematy prac pisemnych oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie  www.doradcy.slask.pl
Do kart zgłoszeń uczestników n dołączyć stosowne oświadczenia.

Doradcy podatkowi wzorem lat ubiegłych zgłaszają gotowość do spotkań z młodzieżą w celu przeprowadzenia pogadanek i prelekcji. Zgodnie z harmonogramem konkursu przeprowadzenie pogadanek będzie odbywało się do 8 stycznia 2018 roku. Szkoły zainteresowane spotkaniem z doradcą podatkowym prosimy o zgłoszenia pod nr tel: (0-32) 258-10-45 lub drogą mailową na adres: slaski@kidp.pl do dnia 15 grudnia 2017 r.