18 czerwca 2018

Seminarium „Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships”

w ramach programu Erasmus+ w dniach 29.08-1.09.2018 w Pradze.

  • Termin wydarzenia: 29.08-1.09.2018
  • Miejsce: Czechy, Praga
Termin zgłoszeń:
26 czerwca 2018 roku

Cel i tematyka:

Uczestnicy będą mogli poznać program Erasmus+, w szczególności Akcję 2 czyli Partnerstwa Strategiczne oraz platformę eTwinning i możliwości, jakie oferuje. Ponadto będą mogli nawiązać kontakt z nauczycielami z innych krajów w celu znalezienia partnerów do wspólnych projektów. Ważną częścią seminarium będzie wymiana doświadczeń ze zrealizowanych projektów, podzielenie się nimi z mniej doświadczonymi użytkownikami platformy eTwinning.

Więcej informacji o wydarzeniu – w załączeniu.

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

  • nauczycieli szkół ponadpodstawowych (uczniowie w wieku 12-19);
  • zainteresowanych poznaniem platformy eTwinning oraz realizacją projektów w ramach Partnerst Strategicznych;
  • zarejestrowanych na platformie eTwinning;
  • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
  • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:
https://ankiety.frse.org.pl/surveys/built/2495

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Julity Skomorowskiej: Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja