25 kwietnia 2018

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe „Programowanie z eTwinning” w Mielcu

Krajowe Biuro programu eTwinning zaprasza na seminarium szkoleniowo-kontaktowe Programowanie z eTwinning, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 10 -11 maja 2018 r. w Mielcu. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych (od przedszkola do matury), którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA STRONIE WYDARZENIA http://konferencje.frse.org.pl/register/192/lang:pl .

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na seminarium jest posiadanie konta w programie eTwinning (uwaga: nie jest to zgłoszenie na seminarium). Rejestracji w programie należy dokonać adresem https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm  (rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji).

Warunki udziału w seminarium:

– rejestracja w programie eTwinning (patrz informacje powyżej);

– nauczyciel dowolnego przedmiotu;

– gotowość do podjęcia współpracy i realizacji projektu eTwinning.

Organizatorzy oczekują, że podczas seminarium każdy z uczestników rozpocznie realizację nowego projektu eTwinning.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele, pracujący w gminach miejskich, klasach 1 – 3 szkoły podstawowej oraz bez doświadczenia w programie eTwinning.

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Mielca – nocleg w pokoju dwuosobowym w dniu 10 maja.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci internetowej WIFI.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 29 kwietnia 2018 r.

Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 29 kwietnia 2018 r. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Więcej informacji oraz program wydarzenia na stronie konferencji http://konferencje.frse.org.pl/mielec2018/article/program_mielec2018/lang:pl;

http://www.etwinning.pl/seminarium-szkoleniowo-kontaktowe-programowanie-z-etwinning-w-mielcu/.