25 października 2019

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe eTwinning dla nauczycieli języka angielskiego

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na seminarium szkoleniowo-kontaktowe dla nauczycieli języka angielskiego, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach od 22 do 23 listopada 2019r. w Częstochowie. Seminarium adresowane jest do nauczycieli języka angielskiego na różnych poziomach edukacyjnych (od przedszkola do matury), którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning.


Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na seminarium jest REJESTRACJA w programie eTwinning (uwaga: nie jest to zgłoszenie na seminarium) pod adresem www.etwinning.net (rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji).

Warunki udziału w seminarium:

  1. Rejestracja w programie eTwinning (patrz informacje powyżej);
  2. Aktywny zawodowo nauczyciel języka angielskiego;
  3. Gotowość do podjęcia współpracy i realizacji projektu eTwinning.

Organizatorzy oczekują, że podczas seminarium każdy z uczestników rozpocznie realizację nowego projektu eTwinning. Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele bez doświadczenia w programie eTwinning.

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Częstochowy – nocleg w pokoju dwuosobowym w dniu 22 listopada.

Zakwalifikowani uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci internetowej WIFI.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 10 listopada 2019 r.

Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 10 listopada 2019 r., do godziny 23:59. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia. W przypadku dużej ilości zgłoszeń nabór może zostać zakończony przed podanym terminem.


Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie wydarzenia: konferencje.frse.org.pl